Onze duurzaamheid

Waarom?

De kern van dit duurzaamheidsbeleid is Traveo's missie om actieve maatregelen te nemen om de natuurlijke omgeving te beschermen en de negatieve impact die toerisme kan hebben op onze bestemmingen te minimaliseren.

Wij erkennen dat de natuurlijke omgeving van ons land ons grootste bezit is. Het is van fundamenteel belang voor onze voortdurende groei en levensvatbaarheid dat het milieu op een duurzame manier wordt beheerd.

Het is onze ambitie om meer verantwoorde praktijken te ontwikkelen en langetermijnplanning als leidraad te gebruiken bij alle aspecten van ons werk.

Wij begrijpen de impact die onze activiteiten kunnen hebben. Daarom proberen we er proactief voor te zorgen dat we zo lokaal mogelijk duurzaam zijn. Dit is om de biodiversiteit te behouden, schade aan onze natuurlijke omgeving te voorkomen en waarde te creëren voor het bedrijf zelf, de maatschappij en het milieu.

Certificeringen

Traveo is aangesloten bij Travelife, een internationaal erkend programma dat training, management en certificering voor duurzaam toerisme omvat. Travelife is erkend door de Global Sustainable Tourism Council en hanteert een aanpak in drie fasen, waarbij Traveo momenteel bezig is met de tweede fase, Travelife Partner.

Om onze voortgang op het gebied van duurzaamheid consequent te controleren en te beoordelen, maken wij gebruik van de Travelife tool voor actieplanning. Toezicht en periodieke evaluaties van ons duurzaamheidsbeleid zijn de verantwoordelijkheden van onze duurzaamheidscoördinator.

Agenda van de Verenigde Naties voor duurzame ontwikkeling

Traveo IJsland is afgestemd op de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling en zet zich actief in voor de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen die door de Verenigde Naties zijn opgesteld. Deze doelen zijn gericht op de drie pijlers van duurzame ontwikkeling: economie, maatschappij en milieu. Ons duurzaamheidsbeleid is strategisch gecentreerd rond doelen die relevant zijn voor onze activiteiten, zodat we toegewijd kunnen deelnemen aan het bereiken van deze doelen.

Milieu

Specifiek met betrekking tot de milieucomponent van ons duurzaamheidsbeleid, sluit Traveo zich aan bij de volgende Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN: 

  • Verantwoorde consumptie en productie

Ons doel is om afval bij al onze activiteiten te minimaliseren door effectieve afvalbeheerpraktijken toe te passen: verminderen, hergebruiken en recyclen.

Sinds de oprichting in 2019 werkt Traveo als een papierloos bedrijf, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan het elektronisch aanmaken en distribueren van alle documenten, van boekhouding tot handtekeningen, reisdocumenten en brochures, zodat afdrukken niet meer nodig is.

Binnen ons kantoor nemen we actief deel aan recyclinginitiatieven voor papier, plastic, flessen, blikjes en aluminium. Daarnaast kopen we uitsluitend milieuvriendelijke schoonmaakproducten in. Om de hoeveelheid afval verder te verminderen, worden werknemers aangemoedigd om herbruikbare waterglazen en koffiekopjes te gebruiken.

  • Betaalbare en schone energie

Ons kantoor in IJsland maakt uitsluitend gebruik van elektriciteit en centrale verwarming uit hernieuwbare energie. Het grootste deel van de energie in IJsland is afkomstig van hernieuwbare bronnen - ongeveer 70% van waterkrachtcentrales en 30% van geothermische energie. Zo is 90% van de centrale verwarming in IJsland afkomstig van geothermische energie, aangevuld met ongeveer 10% van elektriciteit.

  • Schoon water en sanitaire voorzieningen, Klimaatactie, Leven onder water & Leven op het land 

Het behoud van de natuurlijke omgeving heeft voor ons de hoogste prioriteit en komt zowel ons als onze bezoekers ten goede. Door op een duurzame manier te werken, beschermen we ecosystemen en houden we de biodiversiteit op het land en onder water in stand.

Door middel van duurzame praktijken en partnerschappen met gelijkgestemde exploitanten verkleinen wij gezamenlijk onze ecologische voetafdruk en die van onze klanten. Deze inzet draagt bij aan klimaatactie en bevordert een schoner en gezonder milieu.

Traveo is toegewijd aan het omarmen van verantwoordelijke praktijken en het koesteren van vertrouwen door middel van transparante communicatie met leveranciers, lokale gemeenschappen en klanten. Wij geven de voorkeur aan leveranciers met erkende duurzaamheidscertificeringen en ondersteunen actief milieubewuste lokale accommodaties. Op al onze bestemmingen moedigen wij bezoekers actief aan en begeleiden wij hen om het milieu met zorg en respect te behandelen.

Sociale verantwoordelijkheid

Traveo is zeer toegewijd aan het vervullen van haar verantwoordelijkheid voor bestemmingen, gemeenschappen en het milieu, een verplichting die integraal deel uitmaakt van onze activiteiten. Onze sociale verantwoordelijkheid draait om het ondersteunen en bevorderen van duurzaam toerisme op alle bestemmingen waar wij actief zijn en reizen aanbieden.

Op die manier dragen we actief bij aan het bevorderen van culturele diversiteit en het creëren van diverse werkgelegenheid in lokale gemeenschappen. Onze inspanningen strekken zich uit tot het versterken van zowel stedelijke als afgelegen economieën.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN die relevant zijn voor het aspect sociale verantwoordelijkheid van ons Duurzaamheidsbeleid zijn onder andere: 

  • Goede gezondheid en welzijn

Traveo geeft prioriteit aan de balans tussen werk en privé met een beleid dat het welzijn van werknemers bevordert door middel van maatregelen zoals flexibele werktijden, een hot-desking kantoorruimte, thuiswerken en een 7-urige werkdag. Wij bevorderen een gastvrije en gelijke sfeer, waarbij werknemers met respect worden behandeld en er een prettige werkomgeving wordt gecreëerd.

  • Gendergelijkheid

Traveo's inzet voor gelijkheid komt overeen met de wettelijke normen en geeft prioriteit aan gelijke rechten voor iedereen. Ons doel is om gelijke kansen te bieden en een inclusieve werkomgeving te cultiveren die balans tussen werk en privé en individuele ontwikkeling stimuleert. Wij waarderen werknemers ongeacht geslacht of andere beschermde eigenschappen en beoordelen op basis van relevante vaardigheden en ervaring. Wij staan voor een gelijke status en gelijke rechten voor alle geslachten en onze beslissingen op het gebied van beloning, werving en professionele ontwikkeling zijn neutraal en onbevooroordeeld.

  • Fatsoenlijk werk en economische groei

Toerisme is de hoeksteen van de economie van veel bestemmingen en beïnvloedt het sociale en natuurlijke landschap. Dit legt een grotere verantwoordelijkheid bij Traveo om een duurzame aanpak te hanteren voor al onze activiteiten.

Wij selecteren zorgvuldig lokale leveranciers die zich aan strenge normen houden, zodat de veiligheid, kwaliteit en het comfort van onze klanten gegarandeerd zijn. Traveo gaat actief het weglekken van toerisme tegen door voorrang te geven aan lokale bedrijven, zoals accommodaties en restaurants, zodat de inkomsten terugvloeien naar de gemeenschappen die wij bedienen.

Onze marketingstrategieën voor reizen geven prioriteit aan het actief verminderen van de negatieve impact van toerisme op lokale en natuurlijke omgevingen - een integraal aspect van ons bedrijf. We innoveren voortdurend en ontwikkelen producten en processen om de impact van reizen op lokale omgevingen en bewoners te minimaliseren, terwijl we de positieve bijdragen van toerisme benadrukken.

Luisteren naar lokale gemeenschappen staat centraal in onze aanpak. Inzicht in milieukwesties en de impact van toerisme op het dagelijks leven vormt de basis van onze inspanningen om bezoekers voor te lichten. Traveo zorgt ervoor dat al het marketingmateriaal transparant is, waarbij het personeel alleen datgene levert wat wij met vertrouwen aan onze klanten kunnen leveren. Onze inzet voor verantwoord toerisme is een drijvende kracht in het ondersteunen van het welzijn van zowel de bestemmingen als hun inwoners.

 

Toekomstige doelen

Bij Traveo zit het streven naar verbetering ingebakken in ons ethos. We beseffen dat er altijd ruimte is voor verbetering, vooral op het gebied van duurzaamheid, en daarom streven we er voortdurend naar om onze eigen normen te overtreffen. Deze toewijding is de drijfveer achter onze voortdurende inspanningen om onze activiteiten duurzamer te maken en onze impact op het milieu voortdurend te verminderen.

Voor vragen of opmerkingen over ons duurzaamheidsbeleid kunt u contact opnemen met onze duurzaamheidscoördinator, Jonathan Guisset op jonathan(at)traveo.is

Documenten

  • Download onze openbare rapportage over Traveo Duurzaamheid HIER.
  • Download onze Travelife Duurzaamheidspolicy's HIER.
  • Download de lijst met illegale souvenirs HIER.
Scroll naar boven

Reizen op maat

Laat een reisbureau in IJsland de perfecte reis voor u samenstellen

Een videovergadering boeken

Begin met het plannen van uw op maat gemaakte reis naar IJsland met een videogesprek